Sídlo

Štúrova 27, Košice

Prevádzka

Moyzesova 46, Košice

Bankové spojenie

SK45 7500 0000 0040 2390 0579

Telefónny kontakt

+421 903 625 511

e-mail

info@ztpro.solutions

kontakt_b

Fakturačné údaje

Z&T PRO Solutions s.r.o.

Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.37476/V

Štúrova 27,
040 01 Košice

IČO: 48167461
DIČ: 2120086419